Doelstelling

De Thomas Foundation for Microcredits heeft ten doel het stimuleren van deelname aan beroepsopleidingen en bevordering van ondernemerschap ten behoeve van jong-volwassenen, voornamelijk meisjes, in India. Hiervoor verstrekt de stichting microkredieten aan kansrijke jonge studenten die met succes de basisopleiding hebben afgerond of anderszins financiële steun behoeven bij de start van een veelbelovend ondernemingsplan.
 

ANBI

Per 1 januari 2008 is onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw giften volledig fiscaal aftrekbaar zijn voor uw aangifte inkomstenbelasting. Een afdruk van de beschikking vindt u hier.

Om per 1 januari 2014 te voldoen aan de gewijzigde ANBI-richtlijnen hebben wij een speciale informatiepagina geopend bij de kennisbank filantropie.
 
©2008 Thomas Foundation for Microcredits: Rekeningnummer 13.57.63.916