Projecten 2008

In januari is Anne Reijenga in India geweest en heeft, in samenspraak met de zusters (met name met Sr. Prudentia) de volgende meisjes geselecteerd voor vervolgopleidingen.

J. Leena Priya, 17 jaar. Volgt de driejarige studie voor Bachelor of Computer Application in Vandavasi (aan het ICT-opleidingsinstituut gelegen achter de boarding van de zusters). Het eerste jaar van haar studie heeft ze op een andere wijze weten te bekostigen, wij ondersteunen haar tweede en derde studiejaar.

A. Sangeetha, 17 jaar. Zij zat in de boarding van Perambalur, ondersteund door de Thomas Stichting voor Jongeren. Volgt nu de vierjarige studie tot Bachelor of Engineering (vergelijkbaar met HTS) in Perambalur, waarvan we het eerste studiejaar niet hebben bekostigd.

G.M. Bijeesh Pushpa, 21 jaar. Was al in 2007 begonnen aan de opleiding Post Graduation Business Administration (Master-opleiding!) in Madurai. We hebben voor beide studiejaren, met terugwerkende kracht, de financiering verstrekt. In 2009 is ze gestart met de post-doctorale opleiding (int'l titel phd), maar die wordt bekostigd door haar eigen familie.

I. Samathaman, 18 jaar. Ze is in 2008 begonnen aan de tweejarige opleiding Teacher Training Course in Vandavasi.

Sahaya Ugine Mary, nu 20 jaar, vervolgopleiding in naaiatelier. De steun die aan Sahaya wordt verleend is in natura, er worden geen sponsorgelden aan besteed.

©2008 Thomas Foundation for Microcredits: Rekeningnummer 13.57.63.916