2012 en 2013

Eens in de vijf jaar houden de Fransiscan Sisters verkiezingen voor de Mother General, haar directe team en de counsellors (adviesraad). Meestal komt dan ook een flink aantal andere verschuivingen op gang bij regionale en lokale superiorsen in de boarding leiding.
Tijdens de controlereis van begin 2011 hebben wij gevraagd om een full time zuster die de micro kredieten zou gaan omarmen en verder uitbouwen tot een zelfstandig orgaan dat volledig draait in India. Zuster Stella werd hiervoor bereid gevonden en door ons toegejuicht; we kennen haar al lang als een intelligente zuster die het engels goed machtig is.
Na een aanvankelijk goede start, waarbij het programma door Sr. Prudentia werd overgedragen, kwam echter de aap uit de mouw, want Sr. Stella moest de aandacht voor onze stichting delen met haar hoofdtaak als lerares 12th standard in Veperi. Dat is een goedbetaalde baan en kreeg steeds meer voorrang. De communicatie begon af te nemen en werd slechts op ons verzoek weer opgefrist. Er werden geen nieuwe studentes meer geselecteerd en zelfs de contacten met bestaande studentes begonnen te verwateren.

In de loop van 2013 was ons geduld op en hebben we Sr. Rita (Mother General) voor de keuze gesteld: alle door ons uitgeleende bedragen terugbetalen aan Nederland of de taken van Sr. Stella terugleggen bij Sr. Prudentia. Dit laatste is geschiedt en vanaf september 2013 is Sr. Prudentia begonnen met het herstellen van de contacten met de studentes, ze heeft lokale superiors ingeschakeld om nieuwe kandidaten te identificeren en maandelijks stuurt ze weer een update naar Nederland.

Deze positieve draai is de aanleiding voor Alexander om begin 2014 weer naar India te reizen en de herstart verder leven in te blazen.


 
©2008 Thomas Foundation for Microcredits: Rekeningnummer 13.57.63.916