Financiering

De TFM werft in Nederland gelden ten bate van een financieringsfonds. Uit dit fonds worden de in India geselecteerde projecten gefinancierd in de vorm van renteloze leningen.
De looptijd van de leningen ligt omstreeks de vijf jaar. De derving van rente is een kostenpost voor de stichting en kan voor de ontvangers in India als gift worden beschouwd. Met de individuele kandidaten worden leningsovereenkomsten afgesloten.

Fondsenwerving geschiedt bij andere stichtingen, charitatieve serviceclubs (Lions, Kiwanis) instellingen als de wereldwinkel, via kerstmarkten op scholen en langs donaties van jubilerende particulieren.
Van het Informatiecentrum Derde Wereld in Oirschot is een startkapitaal ontvangen ter waarde van het batig saldo van hun winkel over de jaren 2008 en 2009.
 

Kosten

TFM maakt in Nederland nauwelijks kosten zodat nagenoeg 100% van de opbrengsten ten goede komt aan het financieringsfonds. Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, de reiskosten naar India worden prive gedragen.

Het schitterende logo werd ons geschonken door ontwerpburo CreCs, de oprichting werd gesponsord door notaris Potters uit Valkenswaard, bankkosten worden uitgespaard door een spontane donatie van de Rabobank HGWZ.

De hosting van deze website is grotendeels gesponsord door Protagonist en verder zet de Eindhovense Studentcompany Glow-O zich in voor TFM door stressballen te verkopen en de bouw van deze website. In 2014 is het webbeheer flink op weg geholpen door Dualler Web- en mediasupport.

Alle sponsoren willen wij langs deze weg zeer hartelijk danken! Door het ontbreken van individuele donateurs kan communicatie via nieuwsbrieven achterwege blijven; alle verantwoording en voortgang wordt geopenbaard via deze website.


 
©2008 Thomas Foundation for Microcredits: Rekeningnummer 13.57.63.916