Achtergrond en Structuur

Twintig jaar geleden gingen twee jonge vrouwen naar India. Twee zusjes, de één net afgestudeerd als arts en de jongere als verpleegkundige. Zij wilden een half jaar ervaring opdoen en iets doen voor de medemens.

In India ondervonden zij de heilloze toekomst van meisjes, cultureel toch al achtergesteld en vanwege financiële redenen door hun ouders verstoten. Zij besloten daar in Nederland iets aan te gaan doen en dat werd nog eens versneld door de tragische dood van de oudste net voor hun terugkeer.

Spontaan werd een stichting opgericht, de Thomas Stichting voor Jongeren, waarbij in de directe omgeving bij familie, vrienden en kennissen om medewerking werd gevraagd. Zo konden al snel de eerste meisjes worden geholpen door te zorgen voor onderdak en scholing via de congregatie van Indiase zusters.

Na enkele jaren werd de behoefte aan behuizing en scholen steeds groter en werden ook de eerste gebouwen gerealiseerd. Omdat bouwen een vak apart is werden deze activiteiten in de Stichting Thomas Bouwprojecten ondergebracht, waarbij in nauwe samenwerking de zorg en behuizing voor de meisjes wordt gerealiseerd.

Alles gericht op een zelfstandige toekomst voor de meisjes, waarbij de laatste jaren steeds meer de behoefte ontstaat aan een beroepsopleiding. Dat geeft veel meer kansen op de arbeidsmarkt en zo ontstond het idee van financiering met microkredieten.

De Thomas Foundation for Microcredits werd opgericht, die meisjes financieel ondersteunt bij de verdere vorming die nodig is voor een kwalitatief goed bestaan van hen en hun familie. Dit kan ook van toepassing zijn op mensen, die een startkapitaal nodig hebben om een zelfstandig beroep of bedrijf uit te kunnen oefenen. Dit alles onder supervisie van de zusters, die toch al de meisjes onder hun hoede hebben en hun achtergronden, capaciteiten en ambities kennen. Zo worden de ooit kansloze meisjes niet alleen verzorgd en geschoold, maar krijgen zij ook de geweldige kans een zelfstandig bestaan op te bouwen.
©2008 Thomas Foundation for Microcredits: Rekeningnummer 13.57.63.916